^Back To Top

Mogyorósbánya Község Önkormányzat

Mogyorós patak Felszabadulás út melletti szakasz vízrendezés fejlesztése - csőbehelyezése

KDOP-4.1.1/E-09-2009-0003

 

 

„A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.”

 

DVD

Samsung 222AB SATA

R8BZ6GBB497580

Mogyorósbánya Község Önkormányzat

„Mogyorósbánya Szőlősor utcai csapadékvíz-

elvezetés fejlesztése”


KDOP-4.1.1/E-09-2009-0003

 

 

„A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.”

 

DVD

Samsung 222AB SATA

R8BZ6GBB497580

A közalapítvány alapítója: Mogyorósbánya Önkormányzati Képviselő-testület
A közalapítvány székhelye: 2525 Mogyorósbánya, Szőlősor u. 1.
A közalapítvány adószáma: 18605765-1-11
A közalapítvány számlaszáma: MKB 10200483-36113426

A közalapítvány célja: 

Mogyorósbánya község területén történő közcélú tevékenységek:

-        településfejlesztés

-        az épített és természeti környezet védelme, parkosítás, fásítás, parlagfűírtás

-        köztisztaság és településtisztaság biztosítása, szemétgyűjtő edények felállítása

-        művészeti és sporttevékenység támogatása, tömegsport mozgalom fejlesztése

-        a szlovák közösségi működés ( klub, zenekar, énekkar ) elősegítése, a kultúra ápolásához kapcsolódó pályázatok támogatása, a szlovák nyelvű oktatás, nevelés      feltételeinek javítása,

-        a pilisi szlovák közösségekkel való kapcsolattartás, közös  rendezvények támogatása

-        a fiatalok iskolán kívüli foglalkozásának támogatása (szakkörök, egyesületek) elősegítése, kulturális rendezvények támogatása)

-        a korosztályi helyzetnek megfelelő speciális célprogramok biztosítása az ifjúságnak (gyermekek szabadidős és kulturális programjainak segítése, az Országos Játéktárhoz való csatlakozás)

-        hagyományőrző tevékenység folytatása

-        fiatalok tanulási lehetőségeinek bővítésére oktatási ösztöndíj létrehozása

-        szociális étkeztetés

-        gyermekek, időskorúak, a nagycsaládosok és a fogyatékkal élők támogatása.

 

A kuratórium elnöke:     Obermajer Rita 

A kuratórium alelnöke:   Lohner Ágnes

A kuratórium tagjai:       Boda Zoltán 

Vibling Márk Tibor

Fogarasi János

 

 

Alapító okirat megtekintése

 

kozalapitvanyado

Copyright © 2013. Mogyorósbánya  Rights Reserved.