^Back To Top

Mogyorósbánya Község Önkormányzat

Mogyorós patak Felszabadulás út melletti szakasz vízrendezés fejlesztése - csőbehelyezése

KDOP-4.1.1/E-09-2009-0003

 

 

„A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.”

 

DVD

Samsung 222AB SATA

R8BZ6GBB497580

Mogyorósbánya Község Önkormányzat

„Mogyorósbánya Szőlősor utcai csapadékvíz-

elvezetés fejlesztése”


KDOP-4.1.1/E-09-2009-0003

 

 

„A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.”

 

DVD

Samsung 222AB SATA

R8BZ6GBB497580

Emlékeztető a Mogyorósbányai Szlovák Nemzetiségi önkormányzat eddigi tevékenységéről, a megalakulásunktól napjainkig
 
 
 
Előjáróban annyit, hogy ez az emlékeztető a teljesség igénye nélkül készült.
Részletesen nem kívánok foglakozni mindennel, ami a 13 év alatt történt és nincs is szükség rá. Hiszem, hogy amit végeztünk ezen idő alatt Mogyorósbánya minden lakójának megtisztelő figyelme mellett történt.
A Magyar Köztársaság kisebbségpolitikájának alapeleme, hogy a területén élő kisebbségi közösségeket államalkotó tényezőként, nyelvűket és kultúrájukat az egész országot gazdagító elemként ismerte el.
Országunk minden, az Országgyűlés, a központi kormányzat és az államigazgatás rendelkezésére álló eszközzel segíti a kisebbségekhez tartozók identitásának megőrzését és átörökítését.
E tényezők felismerése vezetett bennünket arra, hogy már az Önkormányzat megalakulása előtt az előbb említett lehetőségeket felismerve folytassuk ez irányú tevékenységünket e kis község sajátosságait figyelembe véve.
Adva volt a lehetőség két csoportunk, a fúvószenekarunk és a már megalakult nemzetiségi énekkarunk munkája, amely teljesen megfelelt a szlovák nemzetiségi kultúra ápolásának és hagyományőrzésének. E két csoport munkája, szerepléseinek révén színesedett a község rendezvényei és ünnepei. Sőt előbb utóbb országos hírünk is lett. így hát elérkezett az idő, hogy 1994 – ben már az első lehetőség idején megalakulhatott a Mogyorósbányai Szlovák Kisebbségi önkormányzat, a község választópolgárai segítségével.
A megalakulásunk után a lehetőség adott lett. A feladatok adottak voltak, lettek, de az út nem volt eléggé világos, csak a feladatok elvégzéséhez éreztünk késztetést erőt, s nem is gondoltuk, hogy mennyi munka vár majd ránk.
Megalakult az Országos Szlovák önkormányzat – szerencsére – már az első önkormányzatnak is tagja, képviselője lehettem ez lehetőséget adott számomra, hogy rálássak a többi önkormányzat tevékenységére és sok tapasztalatot szerezhettem ezáltal, s amit lehetett nálunk is alkalmazni tudtunk.
Először a községi rendezvényeinkről szeretnék most megemlékezni. Már előjáróban szóba került, hogy a Szlovák önkormányzat, hogy járult hozzá ezekhez a rendezvényekhez, általában a két csoportunk a zenekar és az énekkar révén, de a lehetőségeinkhez mérten anyagiakkal is igyekszünk a rendezvényeket támogatni.
A községi ünnepeket részletesen nem említeném, hiszen azok mindenki számára ismertek.
A nyomatékosság kedvéért azért felsorolnám:
- Március 15. Nemzeti ünnepünk
- Orbán napi ünnepség
- Pedagógusnap, Tanévzáró, Ballagás
- Augusztus 20. ünnepség
- Bányásznapi megemlékezések
- Idősek napja
- Falukarácsony
- „ Falunapi” rendezvények
Ezek a rendezvények minden évben fontos feladataink közé tartoznak.
Nem kevésbé voltak számunkra fontosak azon rendezvények, amelyek nem minden évben kerülnek megrendezésre.
Elsőként említeném a fúvószenekar jubileumi ünnepségeit, megünnepeltük zenekarunk 60, 70, 80- ik születésnapjait, melyeken sikeres koncertekkel találkozhattunk.
örömünkre szolgál, hogy nagyhírű rendezvénnyé nőtte ki magát a zenekar által megrendezésre kerülő „Nyárzáró Fesztivál”.
Ugyanúgy megünnepeltük énekkarunk 10 – 20 – ik születésnapját, melyeken a szlovák településekről is sok énekkar képviseltette magát.
A pilisi kulturális Egyesület – amelynek mi is tagjai vagyunk – minden évben megrendezi a már hagyományos Farsangi bálját, amely mindig más községbe kerül megrendezésre.
Mi 2003 február 1-én rendeztük meg ezt a bált, amely nagy siker volt. Több mint 200 fő volt jelen, a mai napig nagy szeretettel emlegetik a jelenlévők ezt a rendezvényt.
Meg kell említenünk, hogy Mogyorósbánya önkormányzata testvértelepülési megállapodást kötött a két szlovák település Muzsla, Brucno valamint Pilisszentlászló magyar településsel. Ennek eredményeként számos rendezvényen vettünk részt. E szlovák településekkel az iskolánk és az óvodánk is sikeres kapcsolatot ápol.
Már előjáróban említettem, hogy ez az emlékeztető nem a teljesség igényére készült, de megpróbáltam felvillantani a fontosabb történéseket és eseményeket.
Zárásként szabadjon említést tennem, a 2006 –ban történt Szlovák Kisebbségi önkormányzati választások rendje megváltozott. Ahhoz, hogy választhattunk kisebbségi képviselőket, választási névjegyzék készítése szükségeltetett.
A magyar parlament törvénybe rögzítette, hogy kisebbségi választás csak ott írható ki, ahol legalább 30, az adott kisebbséghez tartozó választópolgár feliratkozik a választási névjegyzékre. Nálunk erre a névjegyzékre 62 fő iratkozott fel. Ezúton köszönöm a választópolgároknak a névjegyzékre való feliratkozást. Mivel Komárom – Esztergom megyében 10 szlovák önkormányzat alakult meg, így megyei szintű Szlovák Kisebbségi önkormányzat is megalakulhatott, területi hatáskörrel. E testületben képviselő tagja vagyok a megyei önkormányzatnak.
Azt hiszem, hogy – e rövid, de nem teljes összefoglaló emlékeztető talán alkalmas lesz arra, hogy egy – két ismeretlen kérdésre választ kaphasson a tisztelt olvasó.
A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat testületének tagjai:

Hévizi Pál elnök
Babocsai Istvánné alelnök
Vasné Mlinszki Irén
Mitrofan Krisztina

Copyright © 2013. Mogyorósbánya  Rights Reserved.