06-33/507-855 hivatal@mogyorosbanya.hu

Kitöltési segédlet az ASP űrlapok online beküldéséhez  (letöltés)

ADATBEJELENTÉS a reklámhordozó utáni építményadóról (letöltés)

Bevallás gépjárműadóról (letöltés)

Adónem-számlaszámok (letöltés)

Kérelem a települési támogatás megállapításához (letöltés)

Bevallás a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén (letöltés)

Bevallás a helyi iparűzési adóról ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység esetén 2012-től (letöltés)

BEVALLÁS a magánszemély kommunális adójáról…………………Polgármesteri Hivatal (letöltés)

Önellenőrzési lap a_________. évi ipaűzési adó helyesbítéséhez. (letöltés)

Bevallás a helyi iparűzési adóelőleg kiegészítéséről (letöltés)

Iparűzési adóbevallás a 2010. évrő (letöltés)

Bevallás helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén 2009.adóévben  (letöltés)

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására (Letöltés)

Adatlap az időskorúak járadékának hivatalból történő megállapításához (Letöltés)

Kérelem az időskorúak járadékának megállapítására (Letöltés)

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására (Letöltés)

Kérelem az óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapításához (Letöltés)

Kérelem rendszeres gyermekvédelmi támogatás megállapításához (Letöltés)

Nyilatkozat gyermektartásdíj megelőlegezéséhez/gondozási díj megállapításához (Letöltés)

Kérelem ápolási díj megállapításához (Letöltés)

Igazolás és szakvélemény – Az ápolási díj megállapításához/ kötelező felülvizsgálathoz (Letöltés)

Kérelem a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására (Letöltés)

Vagyonnyilatkozat (Letöltés)

Megszakítás