06-33/507-855 hivatal@mogyorosbanya.hu

1./        22/2010.(XII.08.) sz. KT rendelet

            A települési szilárd hulladék kezeléséről

2./        11/2003. (X.21.) sz. rendelet

            A helyi környezetvédelem szabályairól

                                           18/2003.(XII.15.) sz. rendelet

                                             5/2011.(III.03.) sz. KT rendelet

                                           22/2011.(XII.14.) önk. rendelet

3./        12/2005. (IX.14.) sz. rendelet

            Az avar és kerti hulladékok nyílt téri égetéséről

                                            15/2007.(X.11.) KT rendelet

                                             4/2012.(III.29.) önk. rendelet

4./        11/2013.(X.29.) sz.KT rendelet

            Mogyorósbánya Község Önkormányzat tulajdonát képező épületek

            bérleti díjáról és térítési díjakról

 8/2015.(I.28.)

                                               12/2011.(V:25.) sz. rendelet

5./       9/2014.(XI.26.)önk. rendelet

            Mogyorósbánya Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

6./        21/2010.(XII.08.) sz. KT rendelet

            A helyi adókról

                                             19/2011.(XII.14.) önk. rendelet

7./        2/2015.(II.25.) önk. rendelet

            A gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól,valamint

            a szociális ellátásokról és az egyes szociális szolgáltatásokról szóló rendelet

8./        6/2016 (V.25.) Épített és természeti értékek helyi védelme

9./       4/2020.(II.26.)  önk. rendelet

            A gyermek étkeztetés térítési díjáról

10./      11/2014.(XII.17.) sz. KT rendelet

            A községi köztemetőről és temetkezési tevékenységről

11./      5/2013. (VI.26.) önk. rendelet

            Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól

12./      9/2004.(VIII.31.) sz. rendelet

            A talajterhelési díjról

13./      4/2005.(III.31.) sz. rendelet

            Mogyorósbánya község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről

                                            17/2008.(XII.11.) KT rendelet

                                            18/2011.(XII.14.) önk. rendelet

14./      1/2002.(I.29.) sz. rendelet

            A közművelődésről

                                            16/2005.(X.26.) sz. rendelet

15./      7/2009.(IV.16.) sz. KT rendelet

            A község sportjáról

16./      2/2012.(II.29.)önk. rendelet

A hivatali helyiségben, valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés szabályairól       

17./     2/2014.(I.28.) önk. rendelet

A települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének szabályiról      

18./    14/2013.(XII.12.) önk. rendelet

           A közterület filmforgatás célú hasznosításáról

19./     15/2013.(XII.12.) önk. rendelet

           A közterület elnevezés, átnevezés és a házszámozás rendjéről

20./     15/2011.(IX.28.) önk. rendelet

           Mogyorósbánya Község területén működő vendéglátó üzletek nyitava tartásának rendjéről

21./     1/2020.(I.29.)  önk. rendelet

           Táti Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjáról és illetménykiegészítéséről

22./     6/2017. (IV.26.) önkormányzati rendelet

           a partnerségi egyeztetés szabályairól

23./     11/2017. (XII.19.) önkormányzati rendelet

           településkép védelméről szóló rendelet

Skip to content