06-33/507-855 hivatal@mogyorosbanya.hu

Pályázó neve: Mogyorósbánya Község Önkormányzata

Projekt címe: Diákélet a tanórán kívül

Azonosító száma: EFOP-3.3.2-16-2016-00071

Projekt összköltsége: 24.953.960,- Ft

A támogatás aránya: 100%

Megvalósítás időszaka: 2018.03.01 – 2019.08.31.

A pályázatunk célja, hogy támogassuk a nevelési-oktatási intézmények tanulóinak és az óvodás gyermekek óvodai foglalkozáson kívüli kompetenciafejlesztését, ismeret- és tudásgyarapítását. Az intézményünk által megvalósított, a formális oktatást támogató és kiegészítő kulturális nevelés jelentős szerepet játszik a gyermekek személyiségfejlődésében és képességeik kibontakoztatásában, innovatív gondolkodásmódjuk kialakításában. A nem formális és informális tanulási alkalmakat a nevelési-oktatási intézményekkel szoros együttműködésben végezzük.

Választott tevékenységek:

  1. Foglalkoztatási forma: TÁBOR

Együttműködő intézmények, amelyeknél ez a foglalkoztatási forma kerül megvalósításra:

  • Táti III. Béla Általános Iskola Mogyorósbányai Tagintézménye (Mogyorósbánya)
  • Táti III. Béla Általános Iskola (Tát)
  • Lábatlani Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (Lábatlan)
  • Mezőszilasi Németh László Általános Iskola (Mezőszilas)
  • Gesztenyefasori Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (Lajoskomárom)

A tanórán kívüli szabadidős tevékenységek kiváló lehetőségei a gyerek személyiségének sokoldalú fejlesztésére, a szakirányú továbbtanulás kiválasztására. A 8-14 éves korosztály az, amelyik legérzékenyebben reagál mind szűkebb, mind tágabb környezetében bekövetkező változásokra, ők a legfogékonyabbak és leginkább befogadók. A táborok célja, hogy az iskolai tanórákon kívüli szabadidős tevékenységek kompetencia alapú irányításával, az általános iskolás gyerekek életkori sajátosságait figyelembe véve, a meglévő élettapasztalataikra és tudáskincsükre, további élményanyag gyűjtésével a személyiségük még sokoldalúbbá fejleszthető legyen.

 

  1. Foglalkoztatási forma: TÉMANAP

Együttműködő intézmény, amelynél ez a foglalkoztatási forma kerül megvalósításra:

  • Tát Város Önkormányzati Napköziotthonos Óvoda Tagintézménye (Mogyorósbánya)

A témanap célja, hogy a gyerekek érdekes, izgalmas eszközök segítségével, játszva tanulva ismerjék meg körülöttük lévő világot. A témanap során interaktív csoportmunkára kerülne sor. Mindennek részletes módszertana tapasztalt pedagógusokkal közösen kerül kidolgozásra, kulcselemei az életszerűség és az innovatív eszközhasználat.

Megszakítás