06-33/507-855 hivatal@mogyorosbanya.hu

FELHÍVÁS

Tisztelt Ebtartók!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (továbbiakban: Ávt.) 42/B. § (1) bekezdése alapján Mogyorósbánya Község közigazgatási területén ebösszeírásra kerül sor 2024. június 1-2024. július 31. napja között.

A négyhónaposnál idősebb ebek tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben meghatározott adattartalmú adatlapot kitölteni, aláírásával hitelesíteni és azt Mogyorósbánya Község Polgármesteri Hivatalához eljuttatni. Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni az oltási könyv vagy a kisállat útlevélkönyv adatai alapján.

Az adatlap beszerezhető Mogyorósbánya Község Polgármesteri Hivatalában, a www.mogyorosbanya.hu honlapról letölthető, fénymásolással, nyomtatással sokszorosítható.

A kitöltéssel kapcsolatos tájékoztatás kérhető a 06-33-514-510/22 melléken.

Az adatlapot az alábbi módok valamelyikén lehet benyújtani:

-postai úton: Mogyorósbánya Polgármesteri Hivatal, 2535 Mogyorósbánya, Szőlősor utca 1.

-személyesen: Mogyorósbánya Polgármesteri Hivatalában.

-elektronikus úton: E-önkormányzati Portálon keresztül (https://ohp-20.asp.lgov.hu), ügyfélkapus bejelentkezést követően Mogyorósbánya Község Önkormányzatát kiválasztva az Ebösszeíró adatlap (ASP-IGAZ-EA) nyomtatvány beküldésével.

Az előző ebösszeírás során vagy az azt követően bejelentett ebek vonatkozásában is teljesíteni kell az adatszolgáltatást!

Felhívom a Tisztelt Ebtulajdonosok/tartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után.

Az ebtulajdonosok/tartók az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkező változásokat, szaporulatot írásban bejelenteni a Hivatal részére a változást követő 15 napon belül. A bejelentés módjai azonosak az ebösszeíráséval. A nyomtatványok a Hivatal honlapján és ügyfélszolgálatán elérhetőek.

Felhívom az ebtartók figyelmét, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17/B § (10) bekezdése értelmében 2013. január 1. napjától a négyhónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (chip) megjelölve tartható.

Kérem, amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, úgy szíveskedjék a transzponderrel (chip) nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni.

Tát, 2024. május 24.

 

Kozlik Zsolt

jegyző

Megszakítás