06-33/507-855 hivatal@mogyorosbanya.hu

Pályázó neve: Mogyorósbánya Község Önkormányzata

Projekt címe: Élethosszig tartó tanulás Mogyorósbányán!

Azonosító száma: EFOP-3.7.3-16-2017-00049

Projekt összköltsége: 39.503.180,- Ft

A támogatás aránya: 100%

Megvalósítás időszaka: 2018.02.01 – 2019.02.01.

 

A pályázatunk célja, hogy támogassuk a programba bevont lakosság kompetenciafejlesztését, ismeret- és tudásgyarapítását, illetve legfőképp a tudásmegszerzés képességének – az élethosszig tartó tanulás alapjainak – elsajátítását olyan nem formális és informális fejlesztő programokkal, melyeket szervezetünk valósítana meg számukra.

Az intézményünk által megvalósítandó formális oktatást támogató és kiegészítő információátadás, készségfejlesztés jelentős szerepet játszik a fiatalok és a közösség inaktív vagy munkanélküli tagjai számára képességeik kibontakoztatásában, innovatív gondolkodásmódjuk kialakításában, de legfőképp a tanulás, fejlődés megtanulásában: felszínre hozzák a résztvevőkben rejlő kreativitást, növelik önbizalmukat, kapcsolatteremtő, önkifejező, problémamegoldó és konfliktuskezelő képességüket, aktivitásukat és erősítik motiváltságukat a fejlődésre, a tudás megszerzése iránt.

Projektünk célcsoportjai:

  • Lakosság (Mogyorósbánya és környező települések): ifjúság és felnőtt korosztály, különös tekintettel:
  • inaktívak,
  • munkanélküliek,
  • hátrányos helyzetűek

A projekt során bevonni kívánt célcsoporttagok elérésében segítségünkre lesznek a helyi köznevelési intézmények, szervezetek, melyekkel együtt kívánunk működni, másrészt a projektünk megvalósulási helyszíne is garancia a célcsoporttagok eléréséhez, bevonásához.

A következő tanulási formákat kívánjuk megvalósítani:

  • Tanfolyam
  • Havi szakkör
  • Műhelyfoglalkozás
  • Foglalkozássorozat
  • E-learning
  • Kompetenciafejlesztő tábor

A tanulási formák mindegyike eltérő tematikájú és szakképzettség megszerzésével nem jár.

Megszakítás