06-33/507-855 hivatal@mogyorosbanya.hu

Petőfi – Arany – Jókai utca mentén a csapadékvíz elvezetés korszerűsítése

Kedvezményezett neve: Mogyorósbánya Község Önkormányzata

Projekt címe: Petőfi – Arany – Jókai utca mentén a csapadékvíz elvezetés korszerűsítése

Projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-16-KO1-2021-00031

A projekt várható fizikai befejezése: 2023.09.30.

A támogatás összege: 199 000 000 Ft

Megvalósítási helyszín: Mogyorósbánya Petőfi Sándor utca, Jókai utca, Arany János utca mentén

Támogatási intenzitás: 100%

A projekt tartalmának bemutatása:

 

Sikeresen pályázott Mogyorósbánya Község Önkormányzata a TOP-2.1.3-16 kódszámú, a „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című felhívásra – ennek eredményeképp megvalósulhat az Petőfi utca, valamint a Jókai utca – Arany János utca belterületi részén csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése.

 

A TOP-2.1.3-16-KO1-2021-00031 azonosító számú projekt az egész településre kiterjedő, átgondolt vízrendezési fejlesztés következő eleme, amelynek megvalósítását követően Mogyorósbánya belterülete, az itt található magán- és köztulajdon hosszú távon védetté válik az eddig szinte minden évben előforduló vízkárok ellen, valamint képes válik elvezetni a befogadóba az egyszerre lehulló nagy mennyiségű csapadékot is. Az eddigi fejlesztések által nem érintett területeken, a Petőfi utca, a Jókai utca, Arany János utcamentén valósul meg a megfelelő csapadékvíz elvezető rendszerek kiépítése.

 

A kivitelezés első ütemét érintően a közbeszerzési eljárás lezárult, minden engedély rendelkezésre áll és a kivitelezési munkálatok már tartanak.

 

A TOP-2.1.3-16-KO1-2021-00031 azonosító számú projekt keretében összesen 1 127 méteren csapadék csatorna építése, illetve a meglévők burkolása történik meg.  A 199 000 000 Ft európai uniós támogatás segítségével a földrajzi elhelyezkedése révén Mogyorósbányát rendszeresen sújtó – rendkívüli időjárási helyzetek idején kialakuló havária helyzetek számának jelentős csökkenése, az okozott károk minimalizálása várható.

 

A projekthez kapcsolódóan a helyi lakosság szemléletformálására vonatkozó akció is megvalósul a hatékonyabb vízgazdálkodáshoz vezető lépések megismerésében.

 

Szemléletformáló kampány anyagok

A beruházás 2022. december közepén 25%-os készültségi szintű, a projekt megvalósítása folyamatosan halad előre.

A beruházás 2023. március végén 50%-os a készültségi szintű, a projekt megvalósítása folyamatosan halad előre.

A beruházás 75%-os a készültségi szintű, a projekt megvalósítása folyamatosan halad előre.

A beruházás 100%-os a készültségi szintű.

Megszakítás